Ski kommune - Barnevern

I møte med en ny hverdag i Norge har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, kultur og språk. Hvordan søker man barnehageplass?

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Foresattportal for opptak i barnehage og SFO

Der man ønsker å avklare tiltaks forutsetninger og rammer kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom deg og kommunen, hvor formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevant for dine byggeplaner.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Omsorgsbolig for demente - Tønsberg kommune

hvor søker man om barnehageplass
Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 3,- 4- og 5-åringer.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Gurusoft - spesialister på netthandel og rapportering

Under finner du våre veiledninger. Blant annet om ulike tiltak og om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke, og hvilke forutsetninger som er viktig å huske på i forhold til din eiendom.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Flyktningguide - Røde Kors

I forbindelse med oppstart av en ny forening møter man på følgende begreper som kan være nyttige å kjenne til: Stiftelsesmøte: På stiftelsesmøtet samles de som er interesserte i å starte opp en forening.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Folkehjelp - Åtte tiltak for bedre integrering

Vår telefontid fra 08.00-15.45 (15. september - 14. mai) og 08.00-15.00 (15. mai - 14. september) Melde fra til barnevernet - Bekymringsmelding

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

solheim.barnehage.lorenskog.no - Forsiden

hvor søker man om barnehageplass
Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Kvinnerollen 1850 - 1980 - Daria.no

hvor søker man om barnehageplass
Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid?

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Likestilling - SSB

Eiendomsskatt er skatt som betales til kommunen ut ifra en fastsatt takst på eiendommen.

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply

Posted in

A propos de

,

Les prochaines conférences

|

Leave a reply